CPanel

จักรดาวกรุ๊ป : โรงแรม-ที่พัก จัดสรรที่ดินพร้อมสวนในเมือง จ.นครนายก

จักรดาว แคมป์ & รีสอร์ท Jukradao Camp&Resort

จักรดาว รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องนอนรวม ห้องประชุม ลานกิจกรรม

Standard rooms and bedrooms, meeting rooms, courtyard activities.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel   088-412-7995
โทรสาร/Fax    037-326-309

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท Star Hotel and Resort

โรงแรมสตาร์ รีสอร์ท
ห้องพักมาตรฐาน ห้องอาหารเขาชะโงก ใกล้โรงเรียนเตรียมทหาร

Standard room, "Khow-Cha-Ngok" restuarant, near AFAP School.

สำรองห้องพักได้ที่/Reservation by
โทรศัพท์/Tel. 098-384-2413, 037-615-275 
โทรสาร/Fax 037-651-285

หมู่บ้าน บ้านสวนจักรดาว Baan-Suan-Jukradao

บ้านสวนจักรดาว
จัดสรรที่ดินพร้อมสวนผลไม้ มีสระน้ำและสาธาณูปโภคครบครัน

Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office by
โทรศัพท์ /Tel.  087-127-4609
037-615-456

สวน*ภู*น้ำ Suan*Phu*Nam

สวน-ภู-น้ำ
จัดสรรที่ดินแปลงย่อยพร้อมสวนผลไม้ ที่ดินทุกแปลงติดสระน้ำ มีทิวเขาล้อมรอบ
Property business, allocation of land with orchard,big reservoir and mountain range.

ติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขาย/Contact the sales office
โทรศัพท์/Tel.   087-127-4609
037-393-162

Home จังหวัดนครนายก

นครนายก

อีเมล พิมพ์ PDF

ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดนครนายก

     สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบอยู่ในหุบเขาตอนเหนือและตะวันออกเป็นเนินสูง และป่าเขาติดต่อกับเขาดงพญาเย็น ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มภูเขาที่สำคัญคือ เขาใหญ่ เขาเขียว เขาชะโงก และเขานางรอง เป็นต้นซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และเกิดน้ำตกที่สวยงาม หลายแห่ง
     นครนายกมีพื้นที่ 2,122 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตทิศเหนือจดจังหวัดสระบุรีและนครราชสีมา ทิศใต้จดจังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันออกจดจังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตกจดจังหวัดปทุมธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านนา อำเภอองครักษ์ และอำเภอปากพลี มีประชากรรวม 250,003 คน เป็นชาย 123,407 คน หญิง 126,956 (สำรวจเมื่อ 31 ธันวาคม 2549)
     นครนายกมีสภาพอากาศที่แห้งแล้ง และชุ่มชื้นสลับกันอย่างเห็นได้ชัด มีฤดูกาลที่แตกต่างกัน 3 ฤดู คือ ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 27-28 องศาเซลเซียส(83-85 องศาฟาเรนไฮต์)

การเดินทาง
ปัจจุบันการเดินทางไปจังหวัดนครนายกไปได้ทางเดียวคือทางรถยนต์ จากกรุงเทพ ฯ สามารถไปนครนายกได้ 2 เส้นทาง คือ
  1. เส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิต ผ่านอำเภอองครักษ์ ระยะทาง 105 กิโลเมตร 
  2.ทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก ระยะทาง 137 กิโลเมตร

ข้อมูลจาก
http://www.tat8.com/thai/ny/ny_index.htm